Forskningsstiftelsen Hjertelaget - Hjertelaget Research Foundation Utleie av treningshall
blackline
Forskningsstiftelsen Hjertelaget - Hjertelaget Research Foundation
Hovedside
blackline
Kurs og nyheter
blackline
Forskningsstiftelsen Hjertelaget
blackline
Stavanger Helseforskning
blackline
Hjertelaget Fysioterapi
blackline
 
blackline
Våre treningstider
blackline
Utleie av treningshall
blackline
Lenker
blackline
Information in English
blackline
blackline

Utleie av treningshallen

Hallen blir ikke leid ut til enkeltpersoner og grupper. Den brukes kun til interne formål på dagtid og disponeres av Stavanger Kommune på kveldstid og i helgene.

Hallen er på 660 m2 med takhøyde 8 m. Rommet kan deles i 2 like deler med en nedsenkbar vegg som er lyd-dempet.

Gulvet har et spesielt sportsbelegg med en fjærende overflate som virker skadebegrensende og er svært behagelig i bruk. Hallen er oppmerket med 4 badmintonbaner, tennis og volleyball.

All åpen utleie opphørte i juni 2012, grunnet forberedelser til endret bruk. Hele hallen er fra høsten 2013 utleid til Stavanger Kommune etter normal arbeidstid og i helgene.  
NO 955 226 992 MVA

blackline

Hjertelaget Fysioterapi  Tlf : 51 91 09 20   Felles telefax  Fax : 51 91 09 01
Administrasjon og utleie av treningshall  Tlf : 51 91 09 30