Forskningsstiftelsen Hjertelaget - Hjertelaget Research Foundation Forskningsstiftelsen Hjertelaget
blackline
Forskningsstiftelsen Hjertelaget - Hjertelaget Research Foundation
Hovedside
blackline
Kurs og nyheter
blackline
Forskningsstiftelsen Hjertelaget
blackline
Stavanger Helseforskning
blackline
Hjertelaget Fysioterapi
blackline
 
blackline
Våre treningstider
blackline
Utleie av treningshall
blackline
Lenker
blackline
Information in English
blackline
blackline

Om organisasjonen

Forskningsstiftelsen Hjertelaget er en frittstående stiftelse etablert i 1986 med formål å arbeide med forskning og forebygging innen hjertemedisin. Man skal også arbeide med rehabilitering av pasienter etter gjennomgått hjertesykdom.

Styret er i følge vedtektene oppnevnt av Stiftelsen Rogalandsforskning. Styret skal til enhver tid ha minst ett medlem fra hjerteseksjonen ved Stavanger Universitetssjukehus, og en fast representant for Helsedepartementet.

Finansdepartementet har innrømmet skattefritak på gaver til forskningsformål ved Forskningsstiftelsen Hjertelaget.

Forskningsstiftelsen Hjertelaget eier et eget bygg på området nær ved Stavanger Universitetssjukehus.

Bygget rommer 2 virksomheter:

Stavanger Helseforskning AS har som arbeidsfelt å koordinere og gjennomføre forskningsaktiviteter i samarbeid med det medisinske fagmiljøet i Stavanger.

Hjertelaget Fysioterapi arbeider med trening og rehabilitering av hjerte- og lunge-pasienter.

Bygget rommer også en stor treningshall.
Hvor ligger Hjertelaget?
Vedtekter for Forskningsstiftelsen Hjertelaget
Administrativ stilling
Om bygningen
Kontakt info  

NO 955 226 992 MVA

blackline

Hjertelaget Fysioterapi  Tlf : 51 91 09 20   Felles telefax  Fax : 51 91 09 01
Administrasjon og utleie av treningshall  Tlf : 51 91 09 30