Forskningsstiftelsen Hjertelaget - Hjertelaget Research Foundation Stavanger Helseforskning
blackline
Forskningsstiftelsen Hjertelaget - Hjertelaget Research Foundation
Hovedside
blackline
Kurs og nyheter
blackline
Forskningsstiftelsen Hjertelaget
blackline
Stavanger Helseforskning
blackline
Hjertelaget Fysioterapi
blackline
 
blackline
Våre treningstider
blackline
Utleie av treningshall
blackline
Lenker
blackline
Information in English
blackline
blackline

Forskningsaktivitetene.

Forskningsstiftelsen Hjertelaget arbeidet med kliniske forskningsprogram fra 1988 til 2003. Fra 1. januar 2004 er denne virksomheten overført til Stavanger Helseforskning AS.

Stavanger Helseforskning AS ble etablert 10. november 2003 av Helse Stavanger HF (48%), Forskningsstiftelsen Hjertelaget (38), Universitetet i Stavanger (7%), og IRIS Forskningsinvest (7%).

Eierne etablerte selskapet for å koordinere og gjennomføre forskningsaktiviteter i samarbeid med det medisinske fagmiljøet i Stavanger.

Hele forskningssstaben og alle pågående forskningsprosjekter ble overført fra Forskningssstiftelsen Hjertelaget til det nye selskapet fra 1. januar 2004.

Våren 2008 solgte Forskningsstiftelsen Hjertelaget alle sine aksjer til IRIS Forskningsinvest i samråd med de andre eierne, og er nå uten eierskap i Stavanger Helseforskning AS.

Stavanger Helseforskning's hjemmesider.
 

NO 955 226 992 MVA

blackline

Hjertelaget Fysioterapi  Tlf : 51 91 09 20   Felles telefax  Fax : 51 91 09 01
Administrasjon og utleie av treningshall  Tlf : 51 91 09 30