Forskningsstiftelsen Hjertelaget - Hjertelaget Research Foundation Hovedside
blackline
Forskningsstiftelsen Hjertelaget - Hjertelaget Research Foundation
Hovedside
blackline
Kurs og nyheter
blackline
Forskningsstiftelsen Hjertelaget
blackline
Stavanger Helseforskning
blackline
Hjertelaget Fysioterapi
blackline
 
blackline
Våre treningstider
blackline
Utleie av treningshall
blackline
Lenker
blackline
Information in English
blackline
blackline

Velkommen til Forskningsstiftelsen Hjertelaget

Forskningstiftelsen Hjertelaget er en frittstående stiftelse, etablert i 1986 med formål å arbeide med forskning og forebygging innen hjertemedisin, herunder også rehabilitering av pasienter etter gjennomgått hjertesykdom.

Styret skal i følge vedtektene være oppnevnt av Stiftelsen Rogalandsforskning, og skal til enhver tid ha minst ett medlem fra hjerteseksjonen ved Stavanger Universitetssjukehus, og en fast representant for Helsedepartementet.

Finansdepartementet har innrømmet skattefritak på gaver til forskningsformål ved Forskningsstiftelsen Hjertelaget.

Forskningsstiftelsen Hjertelaget eier et eget bygg på området nær ved Stavanger Universitetssjukehus. Tomten ble velvillig stilt til disposisjon av Rogaland Fylkeskommune som eide arealene da bygget ble oppført.

Forskningsstiftelsen Hjertelaget drives på non-profit basis, og mottar ingen offentlige eller private tilskudd. Hovedaktivitetene er å være et senter for rehabilitering av hjerte- og lunge-pasienter og støttespiller for gjennomføring av medisinske forskningsprosjekter.  
NO 955 226 992 MVA

blackline

Hjertelaget Fysioterapi  Tlf : 51 91 09 20   Felles telefax  Fax : 51 91 09 01
Administrasjon og utleie av treningshall  Tlf : 51 91 09 30